Aktualitások

2023. február. 27.

Tájékoztatás a szülők számára

az intézményben folyó hit- és erkölcstanoktatás, valamint

a fakultatív hit- és vallásoktatás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelési törvény értelmében a tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, amihez a jogalkotó lehetőséget biztosít a szabadon választható általános iskolai etika/hit- és erkölcstanoktatással.

A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott etika órák vagy a helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órák megtartását az iskola az 1-8. évfolyamon szervezi meg.

Ezen kívül a „fakultatív hit- és vallásoktatásra” vonatkozó rendelkezések értelmében a nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni, hogy a  tanuló az egyházi jogi személy által szervezett ún. fakultatív hit- és vallásoktatásban is rész vehessen. A fakultatív hit- és vallásoktatás pedig oly módon kerül megszervezésre, hogy az alkalmazkodik a tanórai foglalkozások rendjéhez.

A hit- és erkölcstanoktatás, illetve a fakultatív hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, valamint a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. A tanulók testi épségéért, lelki, érzelmi fejlődéséért a hit- és erkölcstanoktatást és a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy felel.

Az iskola az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatással, valamint a fakultatív hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/A § (1) bekezdése értelmében március 1. és március 14. között az állami fenntartású általános iskolákban lehetővé kell tenni az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselőinek, hogy tájékoztatást adhassanak az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és szüleiknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezik meg.

A jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségének intézményünk  2023. március 9-én 16.30 órától tesz eleget, amikor a Magyar Katolikus Egyház (római katolikus) képviselője: Tóthné Horváth Gyöngyi hitoktató tart tájékoztatást a kedves szülőknek a hit- és erkölcstanoktatás szervezésének módjáról.

Gencsapáti, 2023. február 27.      

Bejczi Mónika intézményvezető


 

2023. február. 27.

A téli sport szépsége – a Jégcsarnokban jártunk

A korcsolyázás könnyen tanulható sport, melyet egy életen át lehet űzni egyedül vagy
csoportosan. A „téli sportok királynője” amellett, hogy kiváló szórakozás, dinamikusságával
növeli a fizikai állóképességet, s erősíti a test alsó izmait. Fejleszti az egyensúlyt, a
rugalmasságot, gyorsaságot és a mozgékonyságot is. Iskolánkban ez a legkedveltebb téli sport
a gyerekek körében. A felső tagozatos diákjainknak nagy örömet szereztünk, amikor az egyik
téli péntek délelőttön átadhatták magukat a jégen siklásnak, s felpezsdíthették vérkeringésüket
a fantáziadús mozgásformákkal, pörgésekkel a Szombathelyi Jégcsarnokban.
Köszönjük a szervezést Némethné Balics Ildikó felsős munkaközösség-vezetőnek és Rédecsi
Bence testnevelőnek!

Bejczi Mónika, intézményvezető

2023. február. 07.

  

  

Oldalak