Aktualitások

2020. március. 17.

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket a digitális munkarendre történő átállás gyakorlatáról.

Kommunikáció:

A hivatalos kommunikáció elsődleges eszközei a továbbiakban a KRÉTA üzenőfelülete (Faliújság), illetve az e-Ügyintézés felülete lesz. A KRÉTÁBAN létrehozott faliújság bejegyzéseket ugyanis minden szülő és tanuló megkapja, így ebben a formában gyorsan tudjuk tájékoztatni Önöket. A KRÉTA eléréséhez a hozzáférési azonosítókat ezért a mai napon ismételten elküldtük e-mailen az Önök számára.

Mostantól a pedagógusok elérhetők a KRÉTA illetve a megszokott osztálylevelezők vagy Facebook csoportok alkalmazásával, de a tanítási anyagokat és feladatokat kizárólagosan és hivatalosan a KRÉTÁN keresztül tesszük nyilvánossá.

A feldolgozandó tananyag kijelölésének módja:

A pedagógusok az osztályok napi órarendje alapján naponta kijelölik a tanulnivalót és a kapcsolódó feladatokat, amelyek közül számosat határidőre vissza is kell juttatni a tanulás ellenőrzése végett.

A kijelölt tanulnivalókat a tanítók, szaktanárok állítják össze tantárgyanként szöveges formában (Házi feladatok) vagy előre összeállított és csatolt dokumentumok formájában (e-Ügyintézés) – a taneszközök otthoni használatára építve, melybe beleillesztik a tanulást segítő internetes oldalak, videók, online feladatok elérési lehetőségét.

  • A Házi feladatok:

a KRÉTA rendszerbe történő belépést követően az Órarend-en belül a Tanulói óra adatai-nál láthatók a Házi feladat-ra kattintva:

  • e-Ügyintézés esetén:

a tanulnivalókat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat a KRÉTÁBAN az e-Ügyintézés felületén érhetik el, melyhez először az Üzenetek-re kell kattintani:

 

Ezt követően megnyílik az e-Ügyintézés felület, és láthatóvá válnak a pedagógusoktól kapott üzenetek a bennük megfogalmazott tennivalókkal (feladatok, tanulnivalók):

Szerdától az adott tanítási napon legkésőbb 9.00 óráig közzétesszük a feladatkiosztások anyagát.

Az új tanrend bevezetése nem mentesíti a tanulókat a tanulási kötelezettségek teljesítése alól. A megvalósítást digitális platformokon pedagógus-irányítással és a szülők támogató együttműködésével valósítjuk meg.

A gyerekeket arra kérjük, hogy a megjelölt digitális tartalmak, tanulnivalók tanulmányozásában, a tanulásban, a kapott feladatok és gyakorlatok elkészítésében, visszaküldésében legyenek aktívak és együttműködők. Kérjük a szülők és a diákjaink együttműködését az új munkarend minél hatékonyabb megvalósításában!

Iskolánk pedagógusai igyekeznek minden támogatást megadni a tanulmányi követelmények sikeres teljesítéséhez és a tanévben a diákokra váró feladatok eredményes megvalósításához.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Önök a munka mellett kell, hogy segítsék gyermekeik digitális világban történő eligazodását. Elsőre valószínű, hogy felnőttként jobban tartanak az előttünk álló és megoldásra váró nehézségektől. De az új generáció bátrabban használja az informatikai eszközöket és jobban eligazodik az online térben.

A hála és a köszönet hangján tudunk csak szólni az eddigi együttműködésüket illetően, melyre továbbra is számítunk. Ezt csak így fogjuk tudni megcsinálni!

Tisztelettel: Gerencsér Beáta

 

 

 

2020. március. 17.

 Tisztelt Szülők!

A KRÉTA rendszerből elküldésre kerültek a belépési azonosítók. Erről a rendszer a KRÉTÁBAN rögzített gondviselői e-mail címre értesítést küldött:

                

 

A további teendők:

  1. Kattintson a legfelső hosszú linkre ( )
  2. Ezután a felnyíló ablakban írja be gyermeke születési dátumát és kétszer az Ön által használni kívánt jelszót (Új jelszó:            és       Új jelszó megerősítése:  )

 

 

  1. Ezt követően kattintson a Nem vagyok robot előtti négyzetbe
  2. Végül kattintson az ELKÜLD gombra
  3. Ezt követően a rendszer üzenetet küld a sikeres jelszóváltoztatásról:

  1. A VISSZA gombra kattintás után az azonosítót begépelve a megadott jelszóval be tudnak lépni a felületre:

  1. Belépés után az e-Ügyintézésre kell kattintani:

 

 

  1. Az Üzenetek között jelennek meg a pedagógusok által küldött anyagok és házi feladatok

 

Köszönjük az együttműködésüket!

 

2020. március. 15.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési intézményekben szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások minisztere a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

2020. március 16. napjától a tanítás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása.

Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban a pedagógusok tanulásirányító szerepe kerül előtérbe, amikor támogatniuk kell a tanulók önálló tanulását, információ-szerzését és -feldolgozását.

A tanulóknak otthonukban kell elvégezni a pedagógusok által kijelölt feladatokat, azokhoz segítséget kapnak online vagy egyéb személyes találkozást nem igénylő formában. A kialakult helyzetre tekintettel kérjük, hogy a gyermekek álljanak készen tanulmányaik rendszeres, napi szintű folytatására.

Kérjük Önöket, hogy figyeljék az e-mail fiókjaikat és osztálycsoportjaikat, mert a továbbiakról az újabb információk birtokában küldünk értesítést.

A pedagógusok minél hamarabb összeállítják a következő hetek tantárgyi tematikáját, megjelölik a feldolgozandó tananyagokat, az adott tantárgy tankönyvi fejezeteit. Kiadják, hogy melyik feladatokat kell a munkafüzetben, a feladatgyűjteményben vagy adott esetben kiküldött feladatlapon vagy online módon megoldani. Ezeket az információkat a szülők számára is hozzáférhetővé teszik az általuk választott elektronikus formában pl. az e-KRÉTA felületen, osztálycsoport felületen, e-mailben.

Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérünk minden tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot, és türelemmel viseljük a nehézségeket.

Bármely változás vagy újabb utasítás esetén azonnal tájékoztatjuk Önöket.

A megértésükben bízva kérjük a támogatásukat a gyerekek érdekében.

Tisztelettel: Gerencsér Beáta intézményvezető

 

 

Oldalak