Pedagógus neve

Szakterülete

 Bejczi Mónika

biológia-kémia szakos tanár, számítástechnikai programozó, szakvizsgázott pedagógiai terapeuta, közoktatási vezető, mesterpedagógus

 Bereczk Zsófia Mirtill

okleveles magyartanár és német nyelv és kultúra tanára

 Biczó-Takács Krisztina

angol nyelv és olasz nyelv szakos tanár

 Dugárné Pisók Ágnes Piroska

tanító, napközis nevelő

 Dúlfalvy Dianna

tanító, napközis nevelő

 Gaider Tünde

matematika-számítástechnika szakos tanár okleveles matematikatanár

 Gerencsér Beáta

matematika és orosz szakos tanár

 Jagodics Ottó Józsefné

tanító, alsós munkaközösségvezető, tankönyvfelelős

 Koltainé Németh Kornélia

történelem – földrajz szakos általános iskolai tanár okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 Komondi Gyöngyi

fizika - technika - számítástechnika szakos tanár okleveles fizika szakos tanár

 Nagy Marianna

ének-zene szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 Nagy Renáta

egészségtantanár, napközis nevelő

 Némethné Balics Ildikó

könyvtáros és orosz- német szakos tanár, felsős munkaközösségvezető tankönyvfelelős

 Pungor Enikő

tanító, LEP koordinátor

 Rédecsi Bence

okleveles testnevelés szakos általános iskolai tanár, okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

 Szakály Ferenc

testnevelés szakos tanár, okleveles testnevelőtanár

 Vida Anikó

biológia és rajz szakos tanár,

 Tolnai Balázs

okleveles történelemtanár, okleveles informatika szakos tanár

 Tolnai-Székely Ágnes

tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

 Tóthné Siska Marianna

matematika és testnevelés szakos tanár

 Vörösváriné Hajtó Éva

tanító, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

 Berecz Szilvia

pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens