Aktualitások

2022. április. 21.

Húsvétváró és „tojásparty” az Apponyi suliban

„Tél után tavasz, éjszaka után reggel, és elmúlás után új élet jön. Nézzük hát meg együtt a fehér és rózsaszín virágos fákat, a rügyeket, a sárga aranyesőt! Színes lett a világ és illatos. S ez nem csupán virágillat, hanem az újjászületés mámora. Az egész természet azt kiáltja: VAN MÁSIK! Friss! Új! Reménykedő! Élettel teli! Csukott arcunkat fordítsuk hát az égre: újra meleg a nap, és langyos az eső. Minden újjászületik. Észre kell vennünk: nemcsak elmúlás van, hanem örök születés is.”

Müller Péter ezen gondolatait próbáltuk együtt átélni a gyerekekkel a tavaszi szünet előtti utolsó napon, amikor Húsvétváró foglalkozásokat és tojáspartyt rendeztünk sport-váltóversenyek formájában az iskolában.

Számtalan elfoglaltsággal igyekeztünk a résztvevő diákok számára emlékezetessé tenni ezt a délelőttöt. Az első és második osztályosok a gencsapáti örökséget és a húsvéti hagyományokat Csordás Csabáné segítségével elevenítették fel, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk! A többi évfolyamon húsvéti koszorú-díszítés, csibe készítés, kreatív kézműveskedés, süti sütés és sportlás várta tanulóinkat a közelgő ünnep jegyében.

A sportpályán is minden feladat a húsvétot szimbolizáló tojás körül zajlott. Az alsó és felső tagozat osztályai tojásdobálásban, tojásgurításban, kanalas tojáshordásban és tojásterelgetésben mérhették össze ügyességüket az akadálypályákon. Az alsóbb évfolyamok közül a harmadikosok, míg a felsősök esetében a hetedikesek győzedelmeskedtek. A jutalmuk egy-egy nyuszi csoki volt.

„A feltámadás valamennyiünk ünnepe, minden emberé. Segít rádöbbennünk, hogy erősek vagyunk, és arra is, hogy bennünk van az Élet ereje. Az Élő lélek….” (Müller Péter)

Ezt az üzenetet átadva tanítványainknak csak annyit kívánhatunk: az élő lélekre támaszkodva még sokáig legyen erőnk együtt tanulni és játszani!

Bejczi Mónika intézményvezető

2022. április. 12.

Pályaorientációs nap az Apponyiban

pályaorientáció alatt azt a folyamatot értjük, amelynek segítségével a tanuló az egyéni igényeinek figyelembevételével, a legszélesebb információnyújtás révén képessé válik a munka világában történő eligazodásra, és meg tudja határozni azt a foglalkoztatási kört (pályát), illetve szakmát, amelyet élethivatásként, vagy életpályája egy részén gyakorolni kíván.

A pályaorientáció feladatahogy kialakítsa a fiatalok szakma- és pályaválasztási érettségét, hozzásegítse a leendő munkavállalókat saját személyiségük – pályaválasztás szempontjából lényeges jegyeinek felismeréséhez, és ahhoz, hogy ezek mennyire felelnek meg a különböző pályák követelményeinek.

A pályaorientáció egy olyan tanulási folyamat, ”ahol a fiatalok elfogadják, hogy a körülöttük levő világ gazdasági jellemzői és a választható munkák tartalma változik, és felismerik, hogy sikeres életpályájuk nagy részben azon múlik, hogy önismeretük révén hogyan képesek ezekben a változásokban eligazodni”.

Az iskolánkban 2022. március 26-án, tanítás nélküli munkanap keretében megtartott pályaorientációs nap célja az volt, hogy a szülők bevonásával a tanulók az életkoruknak megfelelően ismerkedjenek meg érdekes szakmákkal, megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztásukat.

Köszönjük szépen a résztvevő szülők segítségét a sikeres lebonyolításban!

Külön köszönet Szirmay Juditnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet  kommunikációs és marketing ügyintézőjének a 6. osztályosok számára a duális képzésről nyújtott tájékoztatásáért, bemutatójáért!

 

Bejczi Mónika intézményvezető

 

2022. április. 12.

A színház ereje - avagy megérintették lelkünket A Pál utcai fiúk

2022. márciusában a felső tagozatos diákjaink több, mint 70%-os részvétellel tekintették meg a Weöres Sándor Színházban A Pál utcai fiúk című zenés játékot.

A nézőközönség soraiban ülve újra megtapasztalhattuk a színház erejét, ami „zsigerileg tud hatni”, ami megérinti a lelkünket maradéktalan élményt nyújtva nekünk.

Azóta is téma köztünk a történet mondanivalója, a szereplők hitele, tehetsége. Nem csoda, hiszen az előadáson mindannyian tanúi lehettünk annak, mennyire fontos, hogy az életben képesek legyünk harcolni, s ha kell, egymásba kapaszkodni.

A Pál utcai fiúkat nézve ismét felvetődött bennünk a kérdés, hogy lehet-e még hinni abban, hogy létezhet egy csapat, akik kiállnak egymásért, s kivetik maguk közül az árulókat. Ugyanakkor érezzük, hogy csak így nézhetünk másokkal és önmagunkkal szembe. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az álmainkat, a vágyainkat sokszor kegyetlenül szétrombolják.   

Bejczi Mónika intézményvezető

Oldalak