Aktualitások

2022. május. 10.

A 2022/2023. tanévben ETIKA vagy HIT- és ERKÖLCSTAN?


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023. tanévre 2022. május 20-ig van lehetőségük módosítani a gyermekük számára kötelező etika, vagy hit-és erkölcstan foglalkozáson való részvételt.

Amennyiben szeretnének módosítani, kérjük, hogy töltsék le honlapunkról az ehhez szükséges nyomtatványt, vagy kérjenek egyet az osztályfőnököktől papír alapon, majd a kitöltés után azt az iskolába beküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Bejczi Mónika intézményvezető

Szülői nyilatkozat 2022_2023. tanévtől, ide kattintva tölthető le!

 

 

2022. április. 25.

Országos digitális kompetenciamérés 2021/2022.

A 2021/2022 tanévtől teljesen megújul a 6-8-10. évfolyamokon a kompetenciamérések módja és menete.

A mérések ettől a tanévtől kezdve nem papír alapon, hanem számítógépen kerülnek megrendezésre az alábbi ismeretekből: a 6-8. évfolyamokon matematika, szövegértés, természettudományos ismeretekből és ezeken felül a 6. és 8. évfolyamon idegen nyelvből.  A mérési napokon hiányzó diákoknak pótnapon van lehetőségük pótlásra.

Időpontok:

  • 8. évfolyam május 12. 8:00-12:00 – szövegértés-matematika (pótnap: 2022.május 16.)
  • 8. évfolyam május 13. 8:00-12:00 – természettudomány – idegen nyelv (pótnap: május 17.)
  • 6. évfolyam május 26. 8.00-12.00 - szövegértés-matematika (pótnap: 2022. május 30.
  • 6. évfolyam: május 27. 8:00-12:00 – természettudomány – idegen nyelv (pótnap: május 31.)

Segédeszközként a matematika mérések alatt számológép használható (de nem a telefonon), a matematika, szövegértés és természettudományos mérésen az iskola által biztosított jegyzetpapír használható. Az idegen nyelvi mérésen semmilyen segédanyag nem használható.

A digitális mérések lebonyolításához szükséges számítógépes hátteret: számítógép, internetes elérés és fejhallgató az iskola biztosítja.

A mérések tervezett napján az érintett osztályokban nem lesz tanítás. Az adott napokon a mérés 4 tanórányi időt vesz igénybe, ezért a diákok feladataikkal 12 óra körül végeznek és hazamennek.

A kompetenciamérésen a diákok nem saját névvel, hanem egyéni azonosítóval vesznek részt. A mérési azonosítót a tanulók a mérés napján megkapják, ezzel lehet később megnézni az eredményeiket.

A mérések árnyaltabb kiértékeléséhez a szülők Háttérkérdőívet töltenek ki. A kérdőívek kitöltése anonim. Idén a Háttérkérdőív is digitalizált formában jut el a szülőkhöz, az ehhez szükséges belépési adatokat a felmérés előtti hétfőn a tanulókon keresztül juttatjuk el a szülőkhöz.

A diákokat a méréssel kapcsolatban az osztályfőnökeik tájékoztatják, illetve a kollégák a közzé tett mintafeladatok segítségével tanórákon gyakorolják a tanulókkal a megoldást és megismertetik a kitöltési felületet. 

A tanulók otthon egyénileg is gyakorolhatnak a következő linken elérhető feladatokkal:

https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo

További információ:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/digitalis_orszagos_meresek/lebonyolitas/tudnivalok_idei_online_orsz_meresekrol

2022. április. 21.

Húsvétváró és „tojásparty” az Apponyi suliban

„Tél után tavasz, éjszaka után reggel, és elmúlás után új élet jön. Nézzük hát meg együtt a fehér és rózsaszín virágos fákat, a rügyeket, a sárga aranyesőt! Színes lett a világ és illatos. S ez nem csupán virágillat, hanem az újjászületés mámora. Az egész természet azt kiáltja: VAN MÁSIK! Friss! Új! Reménykedő! Élettel teli! Csukott arcunkat fordítsuk hát az égre: újra meleg a nap, és langyos az eső. Minden újjászületik. Észre kell vennünk: nemcsak elmúlás van, hanem örök születés is.”

Müller Péter ezen gondolatait próbáltuk együtt átélni a gyerekekkel a tavaszi szünet előtti utolsó napon, amikor Húsvétváró foglalkozásokat és tojáspartyt rendeztünk sport-váltóversenyek formájában az iskolában.

Számtalan elfoglaltsággal igyekeztünk a résztvevő diákok számára emlékezetessé tenni ezt a délelőttöt. Az első és második osztályosok a gencsapáti örökséget és a húsvéti hagyományokat Csordás Csabáné segítségével elevenítették fel, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk! A többi évfolyamon húsvéti koszorú-díszítés, csibe készítés, kreatív kézműveskedés, süti sütés és sportlás várta tanulóinkat a közelgő ünnep jegyében.

A sportpályán is minden feladat a húsvétot szimbolizáló tojás körül zajlott. Az alsó és felső tagozat osztályai tojásdobálásban, tojásgurításban, kanalas tojáshordásban és tojásterelgetésben mérhették össze ügyességüket az akadálypályákon. Az alsóbb évfolyamok közül a harmadikosok, míg a felsősök esetében a hetedikesek győzedelmeskedtek. A jutalmuk egy-egy nyuszi csoki volt.

„A feltámadás valamennyiünk ünnepe, minden emberé. Segít rádöbbennünk, hogy erősek vagyunk, és arra is, hogy bennünk van az Élet ereje. Az Élő lélek….” (Müller Péter)

Ezt az üzenetet átadva tanítványainknak csak annyit kívánhatunk: az élő lélekre támaszkodva még sokáig legyen erőnk együtt tanulni és játszani!

Bejczi Mónika intézményvezető

Oldalak