Aktualitások

2022. április. 12.

Pályaorientációs nap az Apponyiban

pályaorientáció alatt azt a folyamatot értjük, amelynek segítségével a tanuló az egyéni igényeinek figyelembevételével, a legszélesebb információnyújtás révén képessé válik a munka világában történő eligazodásra, és meg tudja határozni azt a foglalkoztatási kört (pályát), illetve szakmát, amelyet élethivatásként, vagy életpályája egy részén gyakorolni kíván.

A pályaorientáció feladatahogy kialakítsa a fiatalok szakma- és pályaválasztási érettségét, hozzásegítse a leendő munkavállalókat saját személyiségük – pályaválasztás szempontjából lényeges jegyeinek felismeréséhez, és ahhoz, hogy ezek mennyire felelnek meg a különböző pályák követelményeinek.

A pályaorientáció egy olyan tanulási folyamat, ”ahol a fiatalok elfogadják, hogy a körülöttük levő világ gazdasági jellemzői és a választható munkák tartalma változik, és felismerik, hogy sikeres életpályájuk nagy részben azon múlik, hogy önismeretük révén hogyan képesek ezekben a változásokban eligazodni”.

Az iskolánkban 2022. március 26-án, tanítás nélküli munkanap keretében megtartott pályaorientációs nap célja az volt, hogy a szülők bevonásával a tanulók az életkoruknak megfelelően ismerkedjenek meg érdekes szakmákkal, megkönnyítve ezzel a majdani pályaválasztásukat.

Köszönjük szépen a résztvevő szülők segítségét a sikeres lebonyolításban!

Külön köszönet Szirmay Juditnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet  kommunikációs és marketing ügyintézőjének a 6. osztályosok számára a duális képzésről nyújtott tájékoztatásáért, bemutatójáért!

 

Bejczi Mónika intézményvezető

 

2022. április. 12.

A színház ereje - avagy megérintették lelkünket A Pál utcai fiúk

2022. márciusában a felső tagozatos diákjaink több, mint 70%-os részvétellel tekintették meg a Weöres Sándor Színházban A Pál utcai fiúk című zenés játékot.

A nézőközönség soraiban ülve újra megtapasztalhattuk a színház erejét, ami „zsigerileg tud hatni”, ami megérinti a lelkünket maradéktalan élményt nyújtva nekünk.

Azóta is téma köztünk a történet mondanivalója, a szereplők hitele, tehetsége. Nem csoda, hiszen az előadáson mindannyian tanúi lehettünk annak, mennyire fontos, hogy az életben képesek legyünk harcolni, s ha kell, egymásba kapaszkodni.

A Pál utcai fiúkat nézve ismét felvetődött bennünk a kérdés, hogy lehet-e még hinni abban, hogy létezhet egy csapat, akik kiállnak egymásért, s kivetik maguk közül az árulókat. Ugyanakkor érezzük, hogy csak így nézhetünk másokkal és önmagunkkal szembe. Még akkor is, ha tudjuk, hogy az álmainkat, a vágyainkat sokszor kegyetlenül szétrombolják.   

Bejczi Mónika intézményvezető

2022. április. 12.

Projektek avagy alternatív, tevékenykedtető pedagógiai módszerek az iskolánkban

A projektmódszer egy tanulási - tanítási stratégia, melynek segítségével egy, a tanulók által kiválasztott probléma, vagy elfogadott téma feldolgozása történik egyénileg vagy csoportos formában. A megvalósítás során feloldódnak a hagyományos tanórai keretek, s a végeredmény minden esetben egy bemutatható szellemi alkotás vagy anyagi produktum.

Pedagógiai értelemben tehát a projekt egy sajátos tanulási egység, egyszeri, komplex, szisztematikus, a hagyományos osztálystruktúrán túllépő programterv, amely a tanár és tanítványai közti bensőséges partneri együttműködésen alapul. Tulajdonképpen a kitűzött célt megvalósító lépések gondosan megtervezett sorozata.

Intézményi projektjeink során mindig valamilyen kihívásra építő, a cél által vezérelt, eredményes együttes munkát lehetővé tevő tanulók közti tevékenységekre törekszünk, mely életközeli témát dolgoz fel és az iskolai közösségnek bemutatható terméket hoz létre.

Meghatározó számunkra, hogy a tanulási folyamatában minden diák jól érezze magát. A kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a cselekedtetés, a felfedezés és a játék biztosítja a gyerekeknek ezt az érzést. A megvalósítás folyamatában a tanulóknak lehetősége van a különféle forrásokból történő önálló ismeretszerzésre, tanulásra. Emellett a tevékenység-központú tanulás során a gyerekek személyes érdekeltsége és felelőssége is kiemelt szerepűvé válik.

Március hónapban az alsó tagozatos osztályaink több projektet is megvalósítottak. A negyedikesek a Beporzás Világnapjához, a második és a harmadik osztályosok pedig a Víz napjához kapcsolódóan próbálták ki magukat egy-egy projekt megvalósításával. A gyerekek örömteli alkotótevékenységének köszönhetően nagyon szép produktumok készültek, melyeket a tanulótársaiknak is bemutattak.

Gratulálunk az ötletekért az alsós kollégáknak! 

Bejczi Mónika intézményvezető

 

Oldalak