Tisztelt Szülők!

Az előző tanévben is több szülő fordult hozzám azzal a kéréssel, hogy gyermekét a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól versenyszerű vagy egyesületben folytatott sporttevékenység miatt mentsem fel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése alapján a fenti esetekben a gyerekek mindennapos testnevelés órái közül heti 2 óra

  • a versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
  • sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

A 2022/2023. tanévre szóló felmentési kérelem a csatolmányból letölthető (vagy a honlapunkon az Aktualitásokban elérhető), és benyújtáskor a mellékletét képezi a sportszervezet vagy egyesület által a törvényben meghatározott időtartamokra kiállított, érvényes igazolás.

A szülő által aláírt kérelmeknek a sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje: 2022. szeptember 16.

A kérelmek elbírálásának és az intézményvezetői felmentési határozatok elkészítésének határideje: 2022. szeptember 23. 

A határozatok alapján a felmentéssel élni 2022. szeptember 26. napjától lesz lehetősége a tanulóknak.

Megértésüket köszönöm!

Gencsapáti, 2022. szeptember 1.

Tisztelettel: Bejczi Mónika intézményvezető

Kérelem testnevelés felmentéshez 2022-2023, a dokumentum ide kattintva tölthető le!