Tisztelt Szülők!

Több tanuló szülője fordult hozzám azzal a kéréssel, hogy gyermekét a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól versenyszerű vagy egyesületben folytatott sporttevékenység miatt mentsem fel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése alapján a fenti esetekben a gyerekeknek a mindennapos testnevelés heti 2 órája alól felmentés akkor adható, ha

  • versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
  • sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással váltható ki.

A felmentési kérelem a csatolmányból letölthető (vagy a honlapunkon az Aktualitásokban elérhető), mellékletét képezi a sportszervezet/egyesület által a törvényben meghatározott időtartamokra érvényesen kiállított igazolás.

A szülő által aláírt kérelmek sportszervezeti igazolással együtt történő leadási határideje:

2021. szeptember 15.

Tisztelettel: Bejczi Mónika intézményvezető

Az igazolás testnevelés felmentéshez, ide kattintva tölthető le!

A kérelem testnevelés felmentéshez, ide kattintva tölthető le!