TÁJÉKOZTATÁS A 2021/2022. TANÉVRE TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSRÓL

Az Apponyi Albert Általános Iskolában a 2021/2022. tanítási évre történő beiratkozás megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

Az általános iskolai elektronikus beiratkozás időpontja: 2021. április 10-16. közötti időszak.

 1. A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolánkba történő beiratkozás az elektronikus felületen zajlik, amely során a felvételi kérelmet a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül kell benyújtani. 

A KRÉTA rendszer felülete 2021. április 10. 00:00 óra és 2021. április 16. 24:00 óra között lesz elérhető. Amint a felület jelenleg még zajló frissítése befejeződik, és Felhasználói útmutatója elkészül, az elektronikus formában történő beiratkozás részletes leírását elküldjük Önöknek. Az elektronikusan, a felületen benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására a 2021/2022. tanév kezdetén, a tanévnyitón vagy az első tanítási napon, tehát legkésőbb 2021. szeptember 1-jén kerülhet sor. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat a szülői felügyeleti jogot gyakorló személyek aláírásával ellátva kell benyújtani.

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek igazolására szolgáló dokumentum lehet: gyámhivatali határozat, bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, melyet a beiratkozáskor elektronikusan fel kell tölteni, illetve a későbbiekben papíron be kell nyújtani.

Ha a gyám a törvényes képviselő, ennek igazolására szolgáló dokumentum: gyámhivatali döntés, melyet szintén elektronikusan fel kell tölteni, illetve a későbbiekben papíron be kell nyújtani.

 1. Amennyiben a szülői felügyeletet ellátó személy(ek) módosítani kíván(nak) a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti(k) meg, hogy jelzi(k) a bejczimoni@gmail.com e-mailen az adatmódosítási szándékot. Az adatok módosítását az intézmény KRÉTA felületén a kérés alapján elvégezzük.
 2. A felvételi kérelmekről az intézményvezető 2021. április 23-ig dönt, ezt követően értesíti a szülőket, törvényes képviselőket.

A beiratkozáshoz szükséges:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata/személyi igazolványa
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Szakértői vélemény (sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási-, magatartási nehézség esetén)
 • Az egyik szülő felügyeleti jogát vagy a gyám törvényes képviseletét igazoló dokumentum
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybe vételét igazoló határozat
 • Nevelésbe vételi határozat és a gyermek törzsszáma
 • A szülői jogokat gyakorló személyek elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)

A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozatokat jelen levelünkhöz csatoltan küldjük:

 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
 • nyilatkozat hit- és erkölcstan/etika tanulásáról

A hit- és erkölcstan választása esetén az egyház nevénél a következőt kérjük feltüntetni: Magyar Katolikus Egyház/római katolikus.

A fenti nyilatkozatokat a gyermek szülői felügyeletét ellátó személynek/személyeknek alá kell írnia.

Tisztelettel Gerencsér Beáta intézményvezető megbízásából:

Bejczi Mónika intézményvezető-helyettes

 

Életvitelszerű lakcím nyilatkozat 2021. ide kattintva tölthető le!

Szülői nyilatkozat hit és erkölcstan-etika, ide kattintva tölthető le!

Törvényes képviselő nyilatkozat 2021. ide kattintva tölthető le!