Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni Önöknek a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozás rendjéről.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendeletre, a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás nem a megszokott módon, hanem online formában történik majd.

Sajnos az intézmény megismerésére személyes formában nem kerülhet sor, így betekintést csak a www.gencsisuli.hu oldalról tudnak a nálunk folyó pedagógiai munkáról szerezni.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásra az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján 2021. április 15. és április 16. napján kerül sor.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beíratás online módon, a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül bonyolódik, melyről majd a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

Az online felületen:

  • a beíratási szándék megerősítése történik a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után az intézmény megjelölésével;
  • kerülnek feltöltésre elektronikus formában a beíratáshoz szükséges dokumentumok;
  • letölthetők, majd aláírással visszatölthetők az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatok.

A felület használatáról részleletes tájékoztatót küldünk majd az Önök számára.

Döntés és értesítés az iskolai felvételről:

  • Az Apponyi Albert Általános Iskola kötelező felvételt biztosító körzetesilletve - SNI státuszú gyermek esetében - kijelölt iskolaként a gyermek felvételéről írásban értesíti az őt nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanítási év első napján kerül majd sor.
  • Az Apponyi Albert Általános Iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan a későbbiekben dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Tisztelt Szülők!

Azon kedves Szülők, akik gyermeküket az Apponyi Albert Általános Iskolába szeretnék beíratni, legyenek szívesek beíratási szándékukat az iskola e-mail címére: gencsiskola@gmail.com eljuttatni a gyermek adataival (név, születési hely, születési idő, lakcím, óvoda neve) és a szülők nevével, lakcímével és elérhetőségével (telefonszám, e-mail cím).

Gencsapáti, 2021. 02. 22.

Tisztelettel:

Gerencsér Beáta sk.

intézményvezető