Iskolánk sporteszköz csomagot nyert

Az alábbiakban közöljük Balogh Gábor úrnak, a Magyar Diáksport Szövetség elnökének levelét az Apponyi Albert Általános Iskola igazgatójához és pedagógusaihoz.

Tisztelt Intézményvezető!

Az Európai Diáksport napja (European School Sport Day® - ESSD) elnevezésű nemzetközi projekt kezdeményezőjeként és magyarországi koordinátoraként ezúton köszönetem szeretném kifejezni Önnek és kollégáinak, amiért csatlakoztak a projekt hazai eseményéhez, ezzel is hozzájárulva a mindennapos testmozgás népszerűsítéséhez.

Ezután a nehéz időszak után különösen köszönöm az Ön, illetve munkatársai munkáját, hogy hozzájárultak a gyerekek fizikai aktivitással töltött idejének növeléséhez, a sport társadalmi szerepének erősítéséhez, valamint a gyermekek egészséges életvezetését támogató szokások elsajátításának elősegítéséhez.

A programban részvevő hazai iskolák munkáját 2021-ben is ajándékcsomaggal szeretnénk elismerni.

Örömmel értesítem, hogy a csomagot az Önök iskolája is elnyerte, amelyhez szívből gratulálok!

Együttműködésüket még egyszer megköszönve, további jó munkát kívánok az idei tanévre, bízva abban, hogy a jövőben lesz még alkalmunk összefogni és minden gyermek számára megteremteni a lehetőséget az iskolai testnevelésen kívüli rendszeres sportolásra, valamint népszerűsíteni a fizikai aktivitást a mindennapok szerves részeként.

Budapest, 2021. október 18.

Tisztelettel, 

 

Intézményvezetőként külön szeretném kifejezni köszönetemet Rédecsi Bence tanár úrnak, aki szívügyének tekintette a nemzetközi projektbe történő bekapcsolódást és nap, mint nap megtesz mindent azért, hogy a gencsapáti iskola diákjai ne csak örömmel végezzék a mindennapos testmozgást, hanem szeressék is a „lélek legerőteljesebb nevelőeszközét”, a sportot.

Bejczi Mónika intézményvezető